BPiRI

Oferujemy takie usługi jak:

1. Projektowanie z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Nadzory inwestorskie z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierowanie budowami/robotami z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich jak i ofertowych

5. Adaptacja gotowych projektów budowlanych

6. Przygotowywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close